MINI Dealer

dam Image
EEN VERANDERING IN DE VERPLICHTE TESTMETHODES VOOR VERBRUIK, EMISSIES EN SCHADELIJKE STOFFEN.

BETER AANSLUITEND OP DE PRAKTIJK. MINDER ONDUIDELIJKHEID.

In 1992 is de New European Driving Cycle (NEDC) geïntroduceerd. Sinds toen is deze procedure gebruikt om het brandstofverbruik en de emissiewaarden van auto’s vast te stellen. De omstandigheden in deze laboratoriumtest kenden echter altijd beperkingen om realistische verbruiks- en emissiecijfers te bepalen.

Daarom zal vanaf de herfst van 2018 een nieuwe rijcyclus de NEDC geleidelijk vervangen.

De nieuwe test heet WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Deze laboratoriumtest wordt aangevuld met een emissietest waarin de vervuiling onder het rijden wordt gemeten: RDE (Real Driving Emissions).

VAN NEDC NAAR WLTP.

REALISTISCHERE VERBRUIKS- EN EMISSIEWAARDEN DANKZIJ REALISTISCHERE TESTOMSTANDIGHEDEN.

De WLTP is een nieuwe, juridisch bindende testprocedure voor alle autofabrikanten om de uitlaatemissies en het brandstofverbruik vast te stellen. Door met de testomstandigheden de dagelijkse praktijk te benaderen, zal de WLTP waarden met meer praktische relevantie opleveren. Twee veranderingen zijn een beduidend langere testduur (30 in plaats van 20 minuten) en andere, beduidende hogere testsnelheden.

Om nauwkeuriger de CO2-emissies te bepalen, wordt de testprocedure niet alleen met de standaarduitrusting doorlopen – zoals voorheen het geval was – maar ook met alle opties die op een auto leverbaar zijn. Hierdoor zullen voor elk model twee waarden gecommuniceerd worden: het laagst en hoogst mogelijke verbruik, in overeenstemming met de aanwezige uitrusting.

In het geval van een specifieke autoconfiguratie volstaat echter het noemen van de bijbehorende waarde.

Dankzij de WLTP kun je in de toekomst beter het verbruik en de CO2-emissies van een auto inschatten. Omdat deze waarden op realistischere wijze worden gemeten dan voorheen, zijn voor auto’s met verbrandingsmotor hogere verbruiks- en CO2-cijfers te verwachten. In het geval van elektrische auto’s zal de elektrische actieradius afnemen.

MINI werkt al aan de overgang naar de nieuwe testprocedure en introduceert stap voor stap nieuwe auto’s, nieuwe motorversies of technische wijzigingen in het productportfolio. Hierdoor zal uiteindelijk de volledige vloot van de BMW Group WLTP-conform zijn. 

Vanaf september 2018 zijn alle autofabrikanten wettelijk verplicht om in de EU, Zwitserland en Turkije alleen auto’s te leveren die volgens de WLTP-procedure zijn getest. De overgangstijd per markt hangt van de nationale wetgeving af. Vanaf december 2020 moeten echter alle landen waarin de Europese typegoedkeuring geldt voor alle auto’s met de WLTP-waarden werken.

“De nieuwe test zorgt ervoor dat labmetingen meer overeenkomen met de praktijkprestaties van een auto.”*
     

– European Automobile Manufacturers Association

 

WLTP: een overzicht.

Leer hier meer over de transitie naar WLTP.

WLTP VERGELEKEN MET NEDC.

Dit zijn de specifieke verschillen tussen de oude en nieuwe testprocedure.

Testbepalingen
NEDC
WLTP
Testduur
20 min.
30 min.
Testafstand
11 km
23,5 km
Stationairtijd
25%
13%
Testfases
Stad/Buitenweg, (gemiddeld)
Laag, Medium, Hoog, Extra hoog, (gemiddeld); (plus “Stad” voor elektrische auto’s en plug-in hybrides)
Snelheid
Gemiddeld: 34 km/h Maximaal: 120 km/h Gemiddeld: 46,6 km/h Maximaal: 131 km/h
Temperatuur
20–30° C Koude motorstart 14° C (getest bij 23° C, gecorrigeerd voor 14° C) Koude motorstart
Optionele uitrusting
Blijft buiten beschouwing
Met alle mogelijke uitrusting wordt rekening gehouden vanwege de invloed op de aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand.

Realistische uitstoot.

MINDER VERVUILENDE STOFFEN IN HET VERKEER.

Als aanvulling op de WLTP zijn ook de RDE (Real Driving Emissions) vanaf september 2018 verplicht voor alle autofabrikanten. In deze RDE-tests wordt de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxiden (NOx), op de weg gemeten. Deze methode levert gemiddelde emissiewaarden op die bij normaal gebruik te verwachten zijn.

Om deze vervuilingswaarden verder te laten afnemen, gebruikt MINI in zijn modellen diverse technologieën om de uitlaatemissies te beperken. Voorbeelden zijn BluePerformance met SCR (Selective Catalytic Reduction, in het Nederlands Selectieve Katalytische Reductie) en roetfilters in diesel- en benzineauto’s. Daarmee is MINI in staat om aan de strenge grenslimieten van de EU6c-emissienorm te voldoen, die vanaf herfst 2018 verplicht is voor nieuwe auto’s. Vergeleken met EU6b zijn in EU6c de limieten voor benzineauto’s lager. Het gaat om dezelfde limietwaarden die zowel in EU6b als EU6c voor diesels gelden.

EU-EMISSIESTANDAARD VOOR AUTO'S.

dam Image

STRENGERE NORMEN. GROTERE UITDAGINGEN.

De EU-emissiestandaard voor uitlaatgassen bepaalt binnen de EU hoeveel schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof, een auto mag uitstoten. Deze limieten zijn afhankelijk van de motor en het voertuigtype. Met het oog op klimaatbescherming en luchtkwaliteit worden de limieten steeds strenger. Dit plaatst autofabrikanten voor nieuwe uitdagingen.

JOUW VRAGEN. ONZE ANTWOORDEN.

WAT IS DE WLTP?

De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”. 

 

Dit is een nieuwe testprocedure voor een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden, die voor alle auto’s wettelijk verplicht wordt vanaf september 2018. WLTP vervangt stapsgewijs de tot dan toe gebruikte NEDC-procedure. 

> Klik hier voor meer informatie

 

WAT IS DE WLTP-RIJCYCLUS?

Het verbruik en de emissie van een auto zijn afhankelijk van de rijstijl. Daarom zijn voor de WLTP wereldwijd rijgegevens verzameld. Aan de hand van deze data zijn vier representatieve fases bepaald, elk met een andere gemiddelde snelheid: laag, medium, hoog en extra hoog. In elke fase wordt op meerdere manier geaccelereerd, geremd en gestopt. Op die manier moeten de testsituaties relevant zijn voor de dagelijkse praktijk. Alle fases gecombineerd vormen de rijcyclus.

HOE GAAT MINI OM MET DE NIEUWE WLTP-PROCEDURE?

MINI werkt al aan de overstap naar de nieuwe testprocedure en bereidt zijn productportfolio stap voor stap voor met nieuwe auto’s, nieuwe motorversies en technische aanpassingen. Hierdoor is het zeker dat de volledige vloot van de BMW Group op tijd aan de WLTP voldoet.

WAT BETEKENT DE WLTP VOOR MIJ?

Dankzij de WLTP kun je nog beter inschatten hoe hoog het gemiddeld brandstofverbruik en de gemiddelde CO2-emissies zullen zijn. Echter, de realistischere waarden betekenen ook dat de verbruiks- en CO2-cijfers voor auto’s met verbrandingsmotor hoger zullen uitvallen en dat voor elektrische auto’s en plug-in hybrides een lagere actieradius gecommuniceerd zal worden. 

> Klik hier voor meer informatie

WAT IS DE RDE?

De afkorting RDE staat voor “Real Driving Emissions”. Dit is een nieuwe procedure om vervuilende stoffen te meten, zoals stikstofoxiden en fijnstof. Cruciaal kenmerk is dat de metingen op de weg gebeuren, onder praktijkomstandigheden, en niet in het laboratorium. De test wordt gedaan met een Portable Emissions Measurement System (PEMS) dat achterop de auto aan de uitlaat wordt vastgemaakt. 

> Klik hier voor meer informatie

WAT IS DE EU6-NORM?

Euro 6 of EU6 is de naam van de huidige emissienorm voor uitlaatgassen. De limieten voor fijnstof en stikstofoxide zijn lager dan met EU5. Vanaf herfst 2018 is de EU6c-norm verplicht. Vergeleken met EU6b mogen benzineauto’s nog minder fijnstof uitstoten. Dezelfde grenswaarden voor diesels maken deel uit van zowel de EU6b- als de EU6c-norm.

WAT BETEKENT SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)?

Om de emissie van een dieselauto te beperken, wordt de ureum-oplossing AdBlue in de uitlaat geïnjecteerd. Die vloeistof reageert met de stikstofoxiden, waarna het uitlaatgas uiteenvalt in water, stikstof en koolstofdioxide.

WAT IS BLUEPERFORMANCE?

MINI gebruikt BluePerformance-technologie om de uitstoot van stikstofoxide te reduceren. Met andere woorden, met deze technologie zijn de emissies van dieselmotoren verder te optimaliseren. Als aanvulling op het dieselroetfilter en de NOx-opslagkatalysator garandeert in sommige modellen de SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) met AdBlue-injectie een significante afname van stikstofoxiden in het uitlaatgas.

WAT IS EEN ROETFILTER?

Een roetfilter vangt schadelijke roetdeeltjes op die tijdens de verbranding in de motor ontstaan. Het filter is geïntroduceerd in dieselauto’s en wordt recent ook in benzineversies gebruikt.