OP WEG NAAR DUURZAMERE PRODUCTIE. 

MINI wordt vanaf 2030 100% elektrisch – een stap waar wij enorm naar uitkijken! Op dit moment rollen we al duurzame strategieën uit die van invloed zijn op toeleveringsketens en materialen, elektrificatie, fabrieken en ons startup-programma URBAN-X. Meer hierover staat in onze verhaalreeks omtrent duurzaamheid, "BIG LOVE FOR THE PLANET: zo gaat MINI de toekomst in." MINI wil ook het milieu beschermen in het productieproces – bij de fabrieken in Oxford en Swindon treffen we bijvoorbeeld de volgende maatregelen:
OP WEG NAAR DUURZAMERE PRODUCTIE. 

REDUCTIE VAN WATERGEBRUIK.

REDUCTIE VAN WATERGEBRUIK.

Bij de productie van auto’s is veel water nodig, bijvoorbeeld in de lakstraten. MINI heeft het waterverbruik in de fabriek in Oxford de afgelopen paar jaar weten terug te dringen. Dankzij een osmose-installatie is het bij het lakproces gebruikte water ter plekke te zuiveren, dit levert alleen al bij de productie een besparing van 11.000 liter water per uur op. In Swindon wordt regenwater van het dak opgevangen en gebruikt voor het doorspoelen van de wc’s.

 

 

ZONNESTROOM EN MINDER ELEKTRICITEITSVERBRUIK.

ZONNESTROOM EN MINDER ELEKTRICITEITSVERBRUIK.

De in 2014 geplaatste zonnepaneleninstallatie op de productiegebouwen in Oxford was destijds de grootste in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 11.500 zonnepanelen bestrijken een gebied ter grootte van vijf voetbalvelden en voorzien productieruimtes en kantoorgebouwen van circa 2,7 gigawatt aan groene stroom op jaarbasis. Dit is evenveel als 930 huishoudens per jaar gebruiken (gebaseerd op een gemiddeld verbruik in het Verenigd Koninkrijk), en betekent een reductie van ongeveer 1.500 ton aan CO2-uitstoot. Tegelijk zijn in de fabriek maatregelen genomen voor reductie van elektriciteitsgebruik, zoals de plaatsing van een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem dat warmte terugwint uit de lakstraat.

DAKISOLATIE EN LAGERE CO2-VOETAFDRUK.

DAKISOLATIE EN LAGERE CO2-VOETAFDRUK.

MINI produceert al sinds 1959 in Oxford, maar de gebouwen zijn veel ouder. Nadat William Morris WRM Motors Limited oprichtte, rolde de eerste auto al in maart 1913 uit de productiehal. Om warmteverlies door het dak van de soms meer dan 100 jaar oude bouwwerken tegen te gaan, investeert MINI in dakrenovatie en -isolatie. Uit calculaties blijkt dat een 25 centimeter dikke laag van isolatie over een oppervlakte van 90.000 vierkante meter, plus het gemoderniseerde verwarmingssysteem, de jaarlijkse stookkosten en CO2-emissie kan halveren.
 

FOCUS OP MILIEUVERANTWOORDE LOGISTIEK.

FOCUS OP MILIEUVERANTWOORDE LOGISTIEK.

Bij de MINI fabriek in Oxford zijn twee wegen op het terrein deels gemaakt van gerecyclede banden. Het rubberpoeder van afgedankte banden is toegevoegd aan het bitumen asfalt, waardoor minder ruwe grondstoffen nodig zijn zoals teer en beton. Ook buiten het fabrieksterrein focust MINI op meer milieuvriendelijke oplossingen, zoals bij logistieke processen. Zo zijn bijvoorbeeld 21 trucks op aardgas (LNG) ingezet, die via 15 verschillende routes in het Verenigd Koninkrijk componenten van leveranciers aanvoeren naar de fabriek in Oxford.

De milieuvriendelijke impact van deze vloot is indrukwekkend: de LNG-trucks zijn stiller dan dieseltrucks, er is geen issue met uitstoot van roetdeeltjes en de emissie van kooldioxide en stikstofoxide is 20% lager. Als de LNG-trucks in de toekomst rijden op biogas dan neemt de uitstoot van CO2 af met maar liefst 90%. Railtransport draagt ook bij aan een geringere CO2-voetafdruk: twee treinen transporteren 550 MINI’s van Oxford naar de haven van Southampton, wat 50 truckbewegingen per dag scheelt.

 

BIG LOVE FOR THE PLANET.

BIG LOVE FOR THE PLANET

THERE IS NO PLANET B. 
Allemaal moeten we ons steentje bijdragen aan het behoud en de bescherming van onze leefomgeving. Daarom hebben we bij MINI onszelf ten doel gesteld om op weg naar 2030 al onze modellen te elektrificeren.

Dat is echter niet het enige: we willen ook dat onze toeleveringsketens eerlijk en transparant zijn, dat onze fabrieken energieverbruik verminderen en mensvriendelijkheid verhogen en dat onze materialen minder grondstoffen vereisen en te recyclen zijn. We willen hierin het voortouw nemen, en zoveel mogelijk mensen laten aanhaken. Waarom doen we dit? Omdat het in ons DNA zit.

Hier bij MINI hebben we altijd van iets kleins iets groots gemaakt. De eerste klassieke Mini is eind jaren vijftig ontworpen, in een tijd waarin de Suez-crisis het industriële Westen deed beseffen dat fossiele brandstoffen geen onuitputtelijke bron van energie meer waren. MINI heeft sindsdien altijd gestreefd om een mobiliteitsmerk te zijn met oog voor de beperkingen van een stedelijke omgeving, vertaald naar auto’s die een go-kart rijbeleving combineren met verregaande milieubewustzijn. Dit zijn we verplicht aan onze samenleving en aan de generaties die nog komen.