INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING VAN MINI.

De hoge eisen die u stelt aan de functies van onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw gegevens omgaan. We streven ernaar de basis te leggen en behouden voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze klanten en potentiële klanten. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

 

De informatie over gegevensbescherming van MINI beschrijft in de volgende secties hoe BMW Nederland B.V. (Einsteinlaan 5, 2289CC Rijswijk) handelend onder de naam “MINI” (hierna: MINI), de persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten verzamelt, verwerkt en gebruikt.

Topics overview

 • Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingshandelingen?

  Zoals gedefinieerd in de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming is MINI verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  MINI geeft MINI erkende dealers, MINI erkende werkplaatsen, MINI dealers en MINI erkende werkplaatsen – hierna te noemen MINI partners indien geen onderscheid hoeft te worden gemaakt – de bevoegdheid om ondersteuning en klantenservice bij technische en niet-technische zaken te bieden aan klanten, potentiële klanten, contractpartners en andere belangengroepen. Dit bedrijfsonderdeel exploiteert de website www.mini.nl, waar de mogelijkheid wordt geboden van de online account ‘MyMINI’ en/of ‘MINI Connected’ en waar het merk MINI wordt gepromoot in Nederland.

   

  Tenzij anders is gespecificeerd, zijn MINI partners juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, en geen onderdeel van MINI.

   

  Als licentiehouders gebruiken ze het merk MINI – afhankelijk van hun bevoegdheden – voor de verkoop van MINI auto's, originele MINI onderdelen en accessoires, en voor merkgerelateerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

   

  De MINI dealervestigingen zijn op dezelfde manier geautoriseerd door MINI als MINI partners.

   

  MINI is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.mini.nl, uw online account MyMINI, MINI Connected-diensten, uw contactpersonen bij MINI Klantenservice, en in het kader van MINI doeleinden voor direct marketing. MINI verwerkt uw persoonsgegevens ook indien deze door MINI partners worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming die daarvoor gelden.

   

  Daarnaast deelt MINI deze persoonsgegevens met bepaalde gelieerde entiteiten: BMW Nederland B.V., Rijswijk, BMW Financial Services B.V., Rijswijk en BMW Holding B.V., Rijswijk. Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens gebruiken en met klanten en potentiële klanten contact opnemen voor de hierboven vermelde redenen.

   

  MINI partners zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan hen ter beschikking stelt in verband met uw bedrijf en klantenservice op het gebied van verkoop en dienstverlening.

   

  MINI partners verwerken uw gegevens ook indien deze door MINI worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming die daarvoor gelden.

   

  In deze informatie over gegevensbescherming wordt tevens bepaalde verwerking van uw gegevens door MINI partners beschreven. Het is echter mogelijk dat MINI partners andere persoonsgegevens verzamelen en hun eigen informatie over gegevensbescherming hebben.

   

  In dat geval kunt u de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, afleiden uit de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende MINI partner.

   

  De contactgegevens voor MINI Klantenservice vindt u hier.

   

 • Wanneer verzamelt en verwerkt MINI persoonsgegevens?

  MINI verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens o.a. in de volgende gevallen:

   

  • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via MINI Klantenservice of de MINI dealers en erkende servicepartners, en u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u vragen hebt.
  • Als u rechtstreeks bij ons producten koopt (bijvoorbeeld in de Lifestyle Shop op onze website of in een vestiging van MINI dealers en erkende servicepartners).
  • Als u rechtstreeks bij ons diensten koopt (bijvoorbeeld MINI Connected, of onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden voor uw auto in een vestiging van MINI dealers en erkende servicepartners).
  • Als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en diensten (bijvoorbeeld toezending van brochures of prijslijsten).
  • Als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op een van onze websites (www.mini.nl of landingspagina) verstrekt.
  • Als uw persoonsgegevens naar ons worden doorgestuurd door MINI partners of derden indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming; bijvoorbeeld als u toestemming hebt gegeven voor of, hoewel u volledig op de hoogte was van uw recht van bezwaar, u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het doorsturen van uw gegevens aan MINI ten behoeve van klantenservice (zoals het herkennen van u indien u contact opneemt met MINI Klantenservice) en schriftelijk contact (zoals het toesturen van het MINI welkomstpakket na de aankoop van een auto).
  • Als u ons uw voertuiggegevens (met het voertuigidentificatienummer) toestuurt in het kader van de dienstverlening en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van onze MINI erkende werkplaatsen en MINI dealervestigingen.
  • Als andere BMW Group gelieerde entiteiten en onze zakelijke partners persoonsgegevens over u verstrekken op een manier die is toegestaan.
  • Als derden (zoals erkende verkopers) persoonsgegevens over u verstrekken op een manier die is toegestaan.

   

  Help ons uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens.

 • Welke gegevens kunnen er over u worden verzameld?

  De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de diensten en contactkanalen die zijn beschreven in deze informatie over gegevensbescherming: 

   

  • Contactgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Interesses: Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot onderwerpen die u interesseren, zoals voertuigen waar uw belangstelling naar uitgaat, favoriete MINI partners of MINI dealervestigingen, hobby's en andere persoonlijke voorkeuren.
  • Andere persoonlijke gegevens: Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, opleiding, grootte van het huishouden of beroepssituatie.
  • Contractgegevens: Klantnummer, contractnummer, geboekte MINI Connected-diensten.
  • Online accountgegevens: Accountinformatie met betrekking tot MyMINI, MINI Connected, portals voor klanten en potentiële klanten, betalingsgegevens die u hebt ingesteld (zoals uw creditcardnummer)
  • Gebruik van websites en communicatie: Informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het MINI Cookiebeleid.
  • Transactie- en interactiegegevens: Informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met MINI Klantenservice (uw verzoeken en klachten) en MINI partners of MINI dealervestigingen, alsmede deelname aan marktonderzoeken.
  • Gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid en: Gegevens om uw identiteit vast te stellen, zoals rijbewijs of deel I van het kentekenbewijs; alsmede informatie met betrekking tot transacties of betalingen die nog niet aan ons zijn verricht; inclusief gegevens over gevallen van fraude, strafbare feiten, verdachte transacties, politiek prominente personen en sanctielijsten die uw gegevens bevatten.
  • Gebruik van apps en diensten van MINI: Informatie over uw gebruik van apps van MINI (op uw mobiele apparaat) en de diensten van MINI Connected.
  • Gegevens van voertuigfuncties en -instellingen: Informatie over de functies en huidige instellingen van uw voertuig (geïdentificeerd op basis van het voertuigidentificatienummer, zoals MINI TeleServices, MINI Connected-diensten bij MINI CarData.
  • Technische gegevens van het voertuig : Gegevens die zijn aangemaakt en/of verwerkt in het voertuig.

   

  Operationele gegevens in het voertuig

   

  Bedieningsunitgegevens verwerkt voor de werking van het voertuig. Dit betreft onder andere bijvoorbeeld:

   

  • Voertuigspecifieke gegevens (zoals snelheid, vertraging, dwarsversnelling, wielsnelheid, veiligheidsgordelwaarschuwing)
  • Omgevingsomstandigheden (zoals temperatuur, regensensor, afstandssensor).

   

  In de regel zijn deze gegevens onzeker en worden deze buiten de bedrijfstijd niet opgeslagen; ze worden alleen verwerkt in het voertuig zelf. Bedieningsunits bevatten datageheugens (waaronder ook de contactsleutel van het voertuig). Deze worden geactiveerd om informatie te documenteren met betrekking tot de toestand van het voertuig, de belasting van de onderdelen, onderhoudsvereisten, alsook tijdelijke of permanente technische gebeurtenissen en storingen.

   

  Het volgende wordt opgeslagen afhankelijk van de technische middelen:

   

  • Bedrijfstoestanden van systeemonderdelen (zoals vulniveaus, bandenspanning, accustatus)
  • Storingen en defecten in belangrijke systeemonderdelen (zoals licht, remmen)
  • Reacties van de systemen in bijzondere rijsituaties (zoals activering van een airbag, activering van de stabiliteitscontrolesystemen)
  • Informatie met betrekking tot gebeurtenissen die het voertuig schade toebrengen
  • In geval van elektrische voertuigen, de laadtoestand van hoog-voltage-accu, geschatte actieradius

   

  In bijzondere gevallen (als het voertuig bijvoorbeeld een storing heeft gedetecteerd) kan het nodig zijn om gegevens die normaal gesproken onzeker zouden zijn, op te slaan.

   

  Als u diensten gebruikt (zoals reparaties, onderhoudswerk), kunnen de opgeslagen operationele gegevens worden uitgelezen en worden gebruikt samen met het voertuigidentificatienummer indien vereist. Werknemers van de MINI partner of de MINI dealervestiging of derden (storingsdiensten bijvoorbeeld) kunnen de gegevens van het voertuig uitlezen. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin sprake is van garantie en maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

   

  In de regel worden de gegevens uitgelezen door gebruik te maken van de wettelijk voorgeschreven verbinding voor OBD (On-Board Diagnosis) in het voertuig. De uitgelezen operationele gegevens documenteren de technische toestand van het voertuig of van afzonderlijke onderdelen en helpen bij diagnose, naleving van garantieverplichtingen en kwaliteitsverbeteringen. Deze gegevens, en met name informatie met betrekking tot de belasting van de onderdelen, technische gebeurtenissen, verkeerde bediening en andere fouten, worden samen met het voertuigidentificatienummer doorgestuurd naar MINI indien nodig. Daarnaast is MINI ook onderworpen aan productaansprakelijkheid. MINI gebruikt hiervoor ook operationele gegevens van voertuigen, zoals voor terugroepcampagnes. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om de garantieaanspraken en aanspraken op verbeteringen achteraf van klanten te controleren.

   

  Foutgeheugens in het voertuig kunnen tijdens reparaties of onderhoud op uw verzoek worden gereset door een servicecentrum.

   

  Functies met betrekking tot comfort en infotainment

   

  U kunt instellingen voor comfort en individualisering in het voertuig opslaan en deze te allen tijde wijzigen of resetten.

  Deze instellingen zijn o.a., afhankelijk van de respectievelijke middelen:

   

  • Instellingen van de positie van de stoel en het stuur
  • Chassis- en klimaatregelingsinstelling
  • Individualisering zoals binnenverlichting.

   

  Binnen het kader van de geselecteerde apparatuur kunt u zelf gegevens invoeren in de infotainmentfuncties van het voertuig. Deze instellingen zijn o.a., afhankelijk van de respectievelijke middelen:

   

  • Multimediagegevens zoals muziek, films of foto's voor afspelen in een geïntegreerd multimediasysteem
  • Adresboekgegevens voor gebruik in combinatie met een geïntegreerd handsfree systeem of een geïntegreerd navigatiesysteem
  • Ingevoerde navigatiebestemmingen
  • Gegevens met betrekking tot het gebruik van internetdiensten

   

  Deze gegevens met betrekking tot comfort en infotainment kunnen lokaal worden opgeslagen in het voertuig of ze staan op het apparaat dat u op het voertuig hebt aangesloten (zoals een smartphone, USB-stick of MP3-speler). Als u de gegevens zelf hebt ingevoerd, kunt u deze op elk moment verwijderen.

   

  Deze gegevens worden alleen op uw verzoek vanaf het voertuig doorgestuurd, en met name bij gebruik van online diensten overeenkomstig de door u gekozen instellingen.

   

  Smartphone-integratie, bijvoorbeeld Apple CarPlay

  Als uw voertuig is voorzien van de bijbehorende apparatuur, kunt u uw smartphone of ander mobiele apparaat aansluiten op het voertuig en deze/dit bedienen met behulp van de in het voertuig geïntegreerde bedieningselementen. De afbeeldingen en het geluid van de smartphone kunnen worden weergegeven via het multimediasysteem. Tegelijkertijd wordt bepaalde informatie naar uw smartphone doorgestuurd. Afhankelijk van het soort integratie omvat dit bijvoorbeeld positiegegevens, dag-/nachtmodus en andere algemene voertuiggegevens. Raadpleeg de sectie “Infotainmentsystemen” in het handboek van de eigenaar van het voertuig voor meer informatie.

  Door integratie kunnen geselecteerde apps van de smartphone, zoals navigatie of afspelen van muziek, worden gebruikt. Er is verder geen interactie tussen de smartphone en het voertuig, met name geen actieve toegang tot voertuiggegevens. De manier waarop andere gegevens worden verwerkt, wordt bepaald door de aanbieder van elke app die wordt gebruikt. Of u instellingen kunt kiezen en, indien dat het geval is, welke instellingen u kunt kiezen, hangt af van de desbetreffende app en het desbetreffende besturingssysteem van uw smartphone.

   

  Online diensten

   

  Als uw voertuig verbinding heeft met een mobiele telefoonnetwerk, kunnen hiermee gegevens worden uitgewisseld tussen uw voertuig en andere systemen. De verbinding met het mobiele telefoonnetwerk wordt mogelijk gemaakt door de eigen zender en ontvanger van het voertuig of een mobiel apparaat (zoals een smartphone) dat u meeneemt in het voertuig. Over dit mobiele telefoonnetwerk kunnen online functies worden gebruikt. Dit omvat online diensten en applicaties/apps die worden geleverd door de fabrikant of andere aanbieders.

   

  MINI online diensten

   

  Met betrekking tot de online diensten van MINI worden de respectievelijke functies op geschikte plaatsen door MINI beschreven (zoals het handboek eigenaar, de MINI Driver's Guide App, websites van MINI) met de bijbehorende informatie in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om online diensten te leveren. De gegevensuitwisseling hiervoor vindt plaats via een beveiligde verbinding, bijvoorbeeld via MINI IT-systemen die specifiek voor dit doel zijn ontwikkeld. Elke verzameling, verwerking of gebruik van persoonsgegevens die/dat verder gaat dan deze dienstverlening, vindt uitsluitend plaats op basis van wettelijke toestemming, bijvoorbeeld in het geval van een wettelijk voorgeschreven noodoproepsysteem, een overeenkomst of een verleende toestemming. 

   

  U kunt de diensten en functies (in sommige gevallen tegen kosten) – en in bepaalde gevallen ook de gehele verbinding met het mobiele telefoonnetwerk – in- of uitschakelen. Indien dat technisch mogelijk is, zijn wettelijk voorgeschreven functies en diensten, zoals een noodoproepsysteem, hiervan uitgesloten.

   

  Diensten van derden

   

  Als u online diensten van andere aanbieders (derden) gebruikt, vallen deze diensten onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke aanbieder en zijn deze onderworpen aan de voorwaarden voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van deze aanbieder. MINI heeft geen invloed op de via deze diensten uitgewisselde inhoud.

   

  U moet derhalve informatie verkrijgen van de respectievelijke dienstverlener met betrekking tot de aard, het toepassingsgebied en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens in het kader van diensten van derden.

   

   

  • Gegevens ten behoeve van lokalisering van het voertuig: Gegevens over de locatie van uw voertuig of mobiele apparaat. MINI kan deze gegevens ontvangen tijdens het verstrekken van MINI Connected-diensten en de MINI Connected App, en gebruikt deze gegevens in overeenstemming met de gedetailleerde beschrijvingen van de respectievelijke diensten en de veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens.

   

   

 • Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

  De gegevens die worden verzameld binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of het leveren van diensten, worden voor de volgende doeleinden verwerkt. Een uitleg van het toepassingsgebied van de beschikbare rechtsbasis vindt u hier.

   

  A.    Naleving van contractuele verplichtingen in het kader van de verkoop, het onderhoud en de reparatie van voertuigen (artikel 6, lid 1(b) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming).

   

  MINI, aan haar gelieerde entiteiten en MINI dealers en erkende servicepartners verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens in het kader van verkoopprocessen of onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden in dealervestigingen.

   

  In het kader van verkoopprocessen worden persoonsgegevens gebruikt door MINI erkende dealers en MINI dealervestigingen om inkoopovereenkomsten te beheren, proefritten uit te voeren en om informatie met betrekking tot de aankoop van uw voertuig over te dragen.

   

  In het kader van deze activiteiten worden de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

   

  • Contact data (last name, first name, address, e-mail address etc.)
  • Accountgegevens (MINI Connected of MyMINI-account, bankgegevens, enz.)

   

  Via ons MINI CarData-platform hebt u ook de mogelijkheid om ons te instrueren wanneer persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van de levering van MINI Connected-diensten, moeten worden doorgestuurd naar door u geselecteerde bevoegde derden (zoals de verzekeringsmaatschappij voor uw motorrijtuigenverzekering). Dit gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. Meer informatie vindt u hier.

   

  In het kader van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden en/of diensten bij MINI erkende werkplaatsen en MINI dealervestigingen worden speciale diagnose-units gebruikt om technische gegevens met betrekking tot service aan het voertuig uit te lezen van de elektronische bedieningsunits waarmee het voertuig is uitgerust. Deze gegevens worden in de werkplaatsen verwerkt en gebruikt door technici die zijn opgeleid in diagnostiek en herstel van eventuele storingen. Deze technische gegevens met betrekking tot het voertuig bestaan voornamelijk uit

   

  • Basisgegevens van het voertuig (zoals voertuigidentificatienummer, type voertuig, bouwjaar, voertuigapparatuur)
  • Gegevens over de toestand van het voertuig (gemeten waarden, zoals kilometerstand)
  • Invoeren in het foutgeheugen (zoals storing van de indicator van de richtingaanwijzer)
  • Belastingbereik
  • Softwareversies en
  • Onderhouds- en werkplaatsgegevens (zoals onderhoudseisen, uitgevoerd werk, aangebrachte onderdelen, garantiegevallen, werkplaatsrapporten)

   

  MINI heeft toegang tot deze informatie om MINI erkende werkplaatsen en MINI dealervestigingen te ondersteunen bij technische of andere problemen waar zij mee te maken krijgen tijdens het verlenen van hun diensten.

   

  Daarnaast ontvangen de hierboven genoemde verantwoordelijke personen mogelijk in beperkte mate gegevens met betrekking tot de locatie van het voertuig indien dat is vereist ter uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld in het kader van MINI Pechhulp). De gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens.

  B.    Naleving van contractuele verplichtingen voor de verlening van digitale voertuigspecifieke diensten (artikel 6, lid 1(b) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

   

  Om een MINI Connected-contract tussen u en MINI uit te voeren, biedt MINI diverse diensten, waaronder Geavanceerde Noodoproep, Personal Assistant Service, Real Time Traffic Information (RTTI), TeleServices, enz.

   

  Voor de verlening van deze diensten worden de volgende persoonsgegevens van het voertuig door MINI en aangewezen dienstverleners verwerkt:

   

  • Voertuigspecifieke gegevens (kilometerstand, accuspanning, deur- en klepstatus, enz.)
  • Positie- en bewegingsgegevens (tijd, positie, snelheid, enz.)
  • Onderhoudsdatums voor het voertuig (einddatum volgende onderhoudsbeurt, olieniveau, remslijtage, enz.)
  • Dynamische verkeersinformatie (files, obstakels, verkeersborden, parkeerplaatsen, enz.)
  • Informatie over de weersomstandigheden (temperatuur, regen, enz.)
  • Gebruikersprofiel (aangepast nieuws, e-mails, audioaanbieders, enz.)
  • Sensorgegevens (radar, ultrasonisch signaal, gebaren, spraak, enz.)

   

  De informatie overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming voor MINI Connected vindt u hier [Weblink: MINI Connected/juridische informatie]; een volledige lijst en gedetailleerde beschrijving van de diensten en de gegevens die worden gebruikt voor elk geval vindt u hier.

  De verwerkte persoonsgegevens worden na vier weken automatisch verwijderd, tenzij deze langer bewaard moeten worden ten behoeve van de levering van speciale diensten.

   

  U kunt de diensten en functies (in sommige gevallen tegen kosten) – en in bepaalde gevallen ook de gehele verbinding met het mobiele telefoonnetwerk – in- of uitschakelen. Indien dat technisch mogelijk is, zijn wettelijk voorgeschreven functies en diensten, zoals een noodoproepsysteem, hiervan uitgesloten.

   

  Voor de levering van de MINI Connected App-diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

   

  • Voertuigspecifieke gegevens (kilometerstand, accuspanning, deur- en klepstatus, enz.)
  • Positie- en bewegingsgegevens van het voertuig en het mobiele apparaat (tijd, positie, snelheid, enz.)
  • Onderhoudsdatums voor het voertuig (einddatum volgende onderhoudsbeurt, olieniveau, remslijtage, enz.)
  • Dynamische verkeersinformatie (files, obstakels, verkeersborden, parkeerplaatsen, enz.)
  • Informatie over de weersomstandigheden (temperatuur, regen, enz.)
  • Gebruikersprofiel (aangepast nieuws, e-mails, audioaanbieders, enz.)
  • Sensorgegevens (radar, ultrasonisch signaal, gebaren, spraak, enz.)

   

  De informatie overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming voor de MINI Connected App vindt u hier. De positie- en bewegingsgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens.

   

  Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze manier worden verwerkt, kunt u – indien dat technisch mogelijk is – uw toestemming intrekken in de MINI Connected App of de MINI Connected App van uw mobiele apparaat verwijderen.

   

  C.    Productkwaliteit garanderen, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten 

  (artikel 6, lid 1(f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

  MINI gebruikt de gegevens (inclusief locatiegegevens) die zijn verzameld ten gevolge van de dienstverlening door MINI of MINI dealervestigingen of MINI partners in een geanonimiseerde vorm om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u of uw voertuig kunnen worden teruggeleid.

   

  De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van BMW AG om te voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot hoogwaardige producten en diensten, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de klant aan nieuw ontwikkelde, innovatieve oplossingen. Om uw belangen te beschermen worden er – naast anonimisering – extra veiligheidsmaatregelen en controles geïmplementeerd waar dat nodig is, zoals strikte beperkingen op toegang tot gegevens, beperkingen in gegevensgebruik, veiligheidsmaatregelen, bewaartermijnen, evenals maatregelen tot besparing van gegevens zoals het uitsluitend verzamelen van relevante gegevens.

   

  D.    Naleving van verkoop-, service- en administratieprocessen van BMW AG (inclusief MINI dealervestigingen), het nationale distributiebedrijf en MINI partners (artikel 6, lid 1(f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

   

  Om voortdurend de klantervaring en samenwerking met MINI partners en klantenservice door MINI dealervestigingen te optimaliseren, stellen we op basis van contractinformatie beoordelingen en rapporten op en delen we deze met de verantwoordelijke MINI partners. Het belangrijkste doel van deze beoordelingen is om bijbehorende maatregelen in werking te stellen (zoals opleidingen voor verkoop- en onderhoudspersoneel) om aanvraagprocedures en verkoopprocessen te verbeteren. We stellen de hierboven beschreven rapporten op in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, d.w.z. dat de ontvangers van de rapporten geen conclusies kunnen trekken met betrekking tot u als persoon uit de gegevens die zij ontvangen.

   

  Er worden ook delen van de verzamelde voertuigspecifieke gegevens verwerkt – indien nodig – teneinde te voldoen aan de serviceprocessen (waaronder reparaties, garantie en goodwill) van MINI, MINI dealervestigingen en MINI erkende werkplaatsen en nationale verkoopondernemingen van de BMW Group (inclusief filialen daarvan) in de Europese Economische Ruimte en in andere landen die worden genoemd in de BMW kwaliteitsbrief [Weblink: BMW kwaliteitsbrief]. Deze verwerking is in het rechtmatige belang van MINI om onze klanten de best mogelijke serviceprocessen te bieden. De verwerking vindt bij gelegenheid ook plaats binnen de context van wettelijke voorschriften (zoals reparatie- en onderhoudsgegevens gebaseerd op specificaties vanuit het perspectief van mededinging). Om de privésfeer van onze klanten te beschermen, is de verwerking van technische gegevens over het algemeen voertuigspecifiek zonder directe verwijzing naar de klant.

   

  Hiervoor worden de volgende gegevenscategorieën gebruikt:

   

  • Basisgegevens van het voertuig (zoals voertuigidentificatienummer, type voertuig, bouwjaar, voertuigapparatuur)
  • Gegevens over de toestand van het voertuig (gemeten waarden, zoals kilometerstand)
  • Invoeren in het foutgeheugen (zoals storing van de indicator van de richtingaanwijzer)
  • Belastingbereik
  • Softwareversies en
  • Onderhouds- en werkplaatsgegevens (zoals onderhoudseisen, uitgevoerd werk, aangebrachte onderdelen, garantiegevallen, werkplaatsrapporten)

   

  De technische voertuiggegevens worden aan het einde van de levenscyclus van het voertuig verwijderd.

   

  MINI is een onderneming van de BMW Group. In sommige gevallen verwerken we uw gegevens om ervoor te zorgen dat de verschillende ondernemingen binnen de BMW Group zo efficiënt en succesvol mogelijk worden beheerd. Dit betreft, bijvoorbeeld, een gezamenlijke geconsolideerde boekhouding in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor bedrijven.

   

  E.    Klantenservice
  (artikel 6, lid 1(b), (g) en (f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

   

  MINI, aan haar gelieerde entiteiten en MINI dealers en erkende servicepartners gebruiken uw persoonsgegevens voor contractbeheer (zoals het bestellen van voertuigen, het indienen van werkplaats-/reparatieaanvragen, het boeken van MINI Connected-diensten) of om een door u ingediend verzoek af te handelen (zoals een offerteaanvraag, een aanvraag voor een proefrit en vragen of klachten aan MINI Klantenservice). Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het afwikkelen van een probleem nemen we zonder afzonderlijke toestemming contact met u op, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per sms of per e-mail, afhankelijk van welke contactgegevens u hebt aangegeven.

   

  We nemen ook contact met u op als uw voertuig wordt getroffen door een zogenoemde technische campagne of een terugroepactie. Aangezien technische campagnes gewoonlijk maatregelen van groot belang zijn (om bijvoorbeeld gevaar te voorkomen voor de inzittenden of voor het voertuig), nemen we direct contact met u op of indirect via onze MINI partners of onze MINI dealervestigingen met behulp van de contactgegevens die u hebt aangegeven, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting tot informatieverschaffing.

   

  We nemen ook contact met u op in zorgvuldig overwogen gevallen van promotionele communicatie (bijvoorbeeld het versturen van het welkomstpakket na de aankoop van een voertuig of van een brief om het einde van de garantieperiode aan te geven of aan te bieden het voertuig na te kijken) indien en voor zover voldaan is aan de vereisten overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming hiervoor en indien en voor zover, teneinde uw recht van bezwaar volledig in acht te nemen, u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van schriftelijke communicatie.

   

  MINI verwerkt uw persoonsgegevens ook op deze grond om uw ervaring met MINI Klantenservice te optimaliseren, zoals om u correct te identificeren wanneer u contact met ons opneemt.

   

  F.    Promotionele communicatie en marktonderzoek gebaseerd op toestemming
  (artikel 6, lid 1(a) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

   

  Indien u afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de in de toestemming beschreven omvang, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden (geselecteerde aanbiedingen van producten en diensten),

   

  en/of marktonderzoek en, indien nodig, worden doorgestuurd naar bepaalde dochterondernemingen van BMW AG en geselecteerde MINI partners. Meer informatie hierover is te vinden in de respectievelijke verklaring van toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

   

  Als u de bijbehorende toestemming hebt gegeven die behoort bij promotionele communicatie, verzamelt en verwerkt MINI de desbetreffende gegevens.

   

  Contactgegevens, bijvoorbeeld

  Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

   

  Aanvullende persoonlijke gegevens/voorkeuren, zoals

  • Bedrijfsnaam, uw relatie met deze onderneming indien u gebruik maakt van een bedrijfswagen of indien u onze contactpersoon voor deze onderneming bent
  • Een mogelijke datum waarop u een nieuwe auto nodig hebt en uw interesse in MINI voertuigen en diensten, en uw verzoeken om inlichtingen en proefritten, enz.
  • Favoriete en/of huidige MINI partner of MINI dealervestiging
  • Voertuigidentificatienummer en andere kenmerken die daarmee verband houden
  • Interesses en hobby's
  • Status van uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming en geselecteerd en/of geprefereerd communicatiekanaal

   

  Identificatiegegevens, zoals

  Klantnummer, contractnummer

   

  Klantgeschiedenis, zoals

  • Gegevens van aankoop voertuig, inclusief model, configuraties, aankoopdatum, datum van eerste registratie, kentekenplaatnummer, datum inkooporder, leverdatum, houder, catalogusprijs
  • Gegevens die zijn verzameld bij MINI partners en MINI dealervestigingen (zoals tijdstip van contact en soort contact, onderhoudsgeschiedenis)
  • Campagnegeschiedenis en gevolgen daarvan (zorgtraject voor klanten en potentiële klanten en maatregelen van direct marketing)
  • Deelname aan evenementen
  • Geschiedenis betreffende vragen en klachten bij MINI Klantenservice

   

  Gegevens betreffende voertuiggebruik, zoals

  Contractgegevens voor MINI Connected, bijvoorbeeld het boeken van Online Entertainment

   

  Gegevens over apps/websites/sociale media

  Als u zich hebt aangemeld of bent ingelogd, uw accountgegevens, bijvoorbeeld bij MyMINI of MINI Connected.

  MINI gebruikt de gegevens betreffende verkoop en klantenservice die op deze manier zijn verzameld

  • Om vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor u interessant zijn
  • Om contact met u op te nemen binnen de context van deze informatie en deze aanbiedingen
  • Om promotionele communicatie te versturen (zoals productlanceringen of uitnodigingen voor evenementen) in overeenstemming met uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming.

   

  In de verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u ook aan welke communicatiekanalen (post, telefoon, e-mail) we mogen gebruiken om in contact te komen met u.

   

  In de regel vindt gegevensverwerking voor promotionele doeleinden plaats in Nederland; in geen geval worden persoonsgegevens naar een land buiten de EU doorgestuurd.

   

  G.    Naleving met wettelijke verplichtingen waaraan MINI is onderworpen
  (artikel 6, lid 1(c) en (f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

   

  MINI zal ook persoonsgegevens verwerken indien dat wettelijk verplicht is. Dit kan het geval zijn, bijvoorbeeld, als we contact met u opnemen als uw voertuig het onderwerp is van een technische campagne of terugroepactie.

   

  Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van de waarborging van de werking van IT-systemen. Waarborging van de werking omvat de volgende activiteiten:

   

  • Het maken van een reservekopie en het herstellen van de in IT-systemen verwerkte gegevens
  • Het registreren en bewaken van transacties om de juiste werking van IT-systemen te controleren
  • Het detecteren van en beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens
  • Incident- en probleembeheer om storingen in IT-systemen te verhelpen.

   

  Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van het interne beheer van naleving waarbij we bijvoorbeeld controleren of u voldoende bent geïnformeerd betreffende de sluiting van een contract en of de MINI partner heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.

   

  MINI is onderworpen aan een groot aantal andere wettelijke verplichtingen. Om daaraan te voldoen, verwerken we uw gegevens voor zover dat is vereist en geven we deze indien nodig door aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn in het kader van de wettelijke verplichtingen tot kennisgeving. 

   

  We verwerken uw gegevens ook in geval van een juridisch conflict, indien dit juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt.

   

  H.    Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

  MINI is een onderneming van de BMW Group. In sommige gevallen sturen we uw gegevens, na een zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen van de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking. Een dergelijke gegevensoverdracht kan zich voordoen onder de volgende omstandigheden en voor de volgende doeleinden:

   

  Houd er rekening mee dat dit geen uitputtende noch definitieve lijst is van de handelingen van gegevensoverdracht binnen de BMW Group, maar slechts voorbeelden teneinde de manieren van gegevensoverdracht transparanter te maken.

   

  • Als u van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen met andere ondernemingen van de BMW Group voor promotionele of marketingdoeleinden;.

   

  Dit betreft: BMW M GmbH, Company for Individual Automobiles en BMW Driving Experience, Garching-Hochbrück

   

  De contactgegevens en de informatie over eventuele functionarissen voor gegevensbescherming vindt u hier.

   

  • Ten behoeve van naleving van de verkoop-, service- en administratieprocessen van MINI; zie punt G.
  • Tijdens groepsrapportage is het mogelijk dat we gegevens doorgeven; we dragen bijvoorbeeld factuurgerelateerde gegevens over voor de respectievelijke voertuigidentificatienummers in geval van leaseauto's voor de beoordeling van de restwaarden.

   

  I.    Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

   

  Gegevens worden, onder andere, doorgestuurd naar de volgende ondernemingen indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming daarvoor:

   

  • Aan MINI partners (bijvoorbeeld om in staat te zijn te voldoen aan uw verzoek om een proefrit of een dienst, en om specifieke aanbiedingen te kunnen doen). Uw verzoeken worden met voorrang verstuurd naar uw favoriete MINI partner, de MINI partner waar u producten of diensten hebt gekocht en/of de partner met wie u contact hebt. Als u nog geen contact hebt gehad met een MINI partner voor zover wij weten, sturen we uw verzoek naar een MINI partner in uw regio.

   

  Aan MINI partners voor het bijwerken van gegevens, bijvoorbeeld uw contactgegevens. De gegevens voor het bijwerken van gegevens worden doorgestuurd naar alle MINI partners bij wie u in de adreslijst staat.

   

  • Aan zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners en zakelijke partners met wie we samenwerken om u producten en diensten te kunnen leveren. We doen dit voor BMW AG uitsluitend onder de strikte voorwaarden van gegevensverwerking ten behoeve van of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld overdracht aan de verzekeringsmaatschappij van de ongevallen- en pechverzekering van MINI als u dat wilt).
  • In geval van de verkoop van een bedrijfsonderdeel of verschillende bedrijfsonderdelen van BMW AG aan een onderneming aan wie we onze rechten overdragen in overeenstemming met alle overeenkomsten die tussen ons bestaan.
  • Aan andere derden (zoals overheidsinstanties) voor zover we dat wettelijk verplicht zijn.

   

  Via ons MINI CarData-platform hebt u ook de mogelijkheid om ons te instrueren wanneer persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van de levering van MINI Connected-diensten, moeten worden doorgestuurd naar door u geselecteerde bevoegde derden (zoals de verzekeringsmaatschappij voor uw motorrijtuigenverzekering). Dit gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 • Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

  We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools overeenkomstig de actuele stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden.

   

  We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

   

  • Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden
  • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm
  • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, in versleutelde vorm
  • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers
  • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen

   

  Als u van ons een wachtwoord hebt ontvangen of zelf een wachtwoord hebt gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of andere portals, apps of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan alle overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We vragen u met name uw wachtwoord aan niemand anders te vertellen.

   

  Veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens

   

  Als u van ons een wachtwoord hebt ontvangen of zelf een wachtwoord hebt gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of andere portals, apps of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan alle overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We nemen de vertrouwelijkheid van deze locatiegegevens zeer ernstig op.

   

  Uw locatiegegevens (inclusief gegevens die worden ingezien in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig) zijn derhalve beschermd met de volgende veiligheidsmaatregelen:

   

  • Ze worden uitsluitend opgeslagen in een vorm die naar u of uw voertuig kan worden teruggeleid voor zover dat is vereist om te voldoen aan het beoogde doel waarvoor u toestemming hebt gegeven.
  • Gegevens worden uitsluitend verzameld en geopend in deze vorm wanneer deze zijn vereist om de gevraagde diensten te leveren.
  • Gegevens worden ook verzameld en geopend in deze vorm voor zover we wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan of door te geven.
  • Gegevens voor de lokalisering van het voertuig en gegevens voor de lokalisering van een mobiel apparaat/uw mobiele apparaat worden uitsluitend gekoppeld indien dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren.
  • Enig ander gebruik van locatiegegevens ten behoeve van analyse vindt plaats met behulp van gegevensbestanden die van tevoren zijn geanonimiseerd.

   

  Wij, uw MINI dealervestiging, en uw MINI partner hebben mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van het voertuig en BMW AG heeft mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van het/uw mobiele apparaat via de geleverde diensten (zoals MINI Connected).

   

  Bij de aankoop van het voertuig of de activering of configuratie van de MINI Connected-diensten of de MINI Connected App ontvangt u een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die worden overgedragen om locatiespecifieke diensten te bieden.

   

  Via de MINI Connected-portal, de MINI Connected App of direct in het voertuig – indien dat technisch mogelijk is – kunt u instellen of we toestemming hebben om deze gegevens te blijven verzamelen en verwerken, waarmee toekomstige verwerving van gegevens kan worden voorkomen. Houd er wel rekening mee dat we mogelijk niet langer in staat zijn om bepaalde aspecten van onze diensten te bieden als u de verzameling van locatiegegevens hebt beperkt.

 • Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  In overeenstemming met artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming, heeft MINI een intern ontwerp voor verwijdering ontwikkeld. De fundamentele principes waarop uw persoonsgegevens worden verwijderd volgens dit ontwerp, zijn hieronder beschreven.

   

  Gebruik voor naleving van een contract


  Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende 6 of 10 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract. 

   

  Bovendien zijn er contracten voor de levering van producten en diensten waarvoor langere bewaartermijnen nodig zijn; zie ook “Gebruik voor de beoordeling van vorderingen” hieronder.

   

  Gebruik voor de beoordeling van vorderingen


  Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

   

  Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden


  De van u verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 tot 10 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.

 • Aan wie geven we internationale toegang tot uw gegevens en hoe zorgen we voor bescherming?

  BMW Group is een wereldwijd opererende onderneming. Persoonsgegevens worden verwerkt door werknemers van BMW Group, nationale verkoopondernemingen, MINI partners en dienstverleners die wij hebben aangewezen, bij voorkeur binnen de EU.

   

  Indien gegevens worden verwerkt in landen buiten de EU, gebruikt MINI standaardcontracten van de EU, inclusief passende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op hetzelfde niveau worden verwerkt als geldt volgens Europese gegevensbescherming.

   

  Sommige landen buiten de EER, waaronder Canada en Zwitserland, zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als landen die in hoofdzaak dezelfde bescherming bieden als EER-wetgeving inzake gegevensbescherming; derhalve zijn daar geen aanvullende wettelijke waarborgen vereist. In landen die deze goedkeuring niet genieten, zoals India of Japan, zullen we ofwel uw toestemming vragen voor de overdracht ofwel de gegevens overdragen in overeenstemming met door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele bepalingen die equivalente verplichtingen van gegevensbescherming direct bij de ontvanger opleggen, tenzij we krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming deze overdrachten mogen doen zonder deze formaliteiten.

   

  Neem contact [hier] met ons op als u de specifieke veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens naar andere landen wilt bekijken. 

   

  To support the provision of the services and intended purposes listed above, BMW AG uses a number of service providers that are commissioned by BMW AG within the framework of the strict conditions of data processing in compliance with data protection legislation.Om de dienstverlening en de hierboven genoemde beoogde doeleinden te ondersteunen, gebruikt MINI een aantal dienstverleners die door BMW AG zijn aangewezen onder de strikte voorwaarden van gegevensverwerking overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Hoe kunt u uw instellingen voor online persoonsgegevensbescherming bekijken en wijzigen?

  U kunt op elk gewenst moment de instellingen voor het gebruik van uw gegevens in MINI online accounts wijzigen door middel van de bijbehorende opties in uw online account 'MyMINI', in uw MINI Connected-account of in de MINI Connected App.

   

  U hebt toegang tot de volgende gegevens en kunt deze eventueel ook wijzigen:

   

  • Toestemming voor promotionele communicatie – hier kunt u de door u gewenste communicatiekanalen kiezen (communicatie per post, e-mail, enz.)

           

  • MINI CarData  hier kunt u uw voertuiggegevens bekijken en downloaden en/of overdragen
  • MINI Connected account  hier kunt u uw gedetailleerde instellingen voor MINI Connected bekijken en wijzigen. Sommige instellingen voor MINI Connected kunnen alleen worden gewijzigd door middel van de MINI Connected App of in het voertuig; gebruik de bijbehorende opties in de app of in het voertuig.

   

  De instellingen voor het gebruik van uw gegevens door MINI partners kunnen echter niet worden gewijzigd in uw online account. Om deze wijzigingen aan te brengen, of indien u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, moet u daarom rechtstreeks contact opnemen met de respectievelijke MINI partner.

 • Neem contact met ons op over uw rechten inzake persoonsgegevensbescherming en uw recht om klachten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten

  Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u het beste eerst contact opnemen met MINI Klantenservice.

   

  Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming vindt u hier [zie Hoofdstuk 4 Fase 3 Referentietekst Weblink B: Contactgegevens voor MINI Klantenservice van MINI weblink en functionarissen voor gegevensbescherming.

   

  Aangezien u de betrokkene bent bij de verwerking van uw gegevens, wordt u door de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming en andere relevante regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming in staat gesteld bepaalde rechten ten aanzien van ons te doen gelden. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen.

   

  Rechten van betrokkenen

   

  Overeenkomstig de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, met name de volgende rechten ten aanzien van MINI:

   

  Recht op informatie (artikel 15 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

  U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die we verwerken, de doeleinden voor de verwerking, de afkomst van de gegevens indien we deze niet rechtstreeks van u hebben ontvangen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden we ons het recht voor om deze in rekening te brengen.

   

  Recht op correctie (artikel 16 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

  U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

   

  Recht op verwijdering (artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): 

  U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Overeenkomstig artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming kan dat het geval zijn indien

  • De gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt
  • U uw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking
  • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of indien u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame
  • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt

   

  Indien de verwerking niet nodig is

   

  • Om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan een wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn om uw gegevens te verwerken
  • Met name ten aanzien van de wettelijke bewaartermijnen
  • Om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren

   

  Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): 

  U kunt ons vragen of we de verwerking van uw gegevens beperken indien

   

  • U de juistheid van de gegevens betwist, en zulks gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren
  • De verwerking onrechtmatig is, maar u de gegevens niet wilt laten verwijderen en in plaats daarvan om een beperking van gebruik vraagt
  • Wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wel om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren
  • U een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend, hoewel nog niet is besloten of onze rechtmatige gronden zwaarder wegen dan uw redenen. 

   

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): 

  Op uw verzoek sturen we uw gegevens, indien dat technisch mogelijk is, door naar een andere verantwoordelijke entiteit. Dit recht is echter alleen van toepassing indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren. In plaats van om een kopie van uw gegevens te vragen, kunt u ons vragen de gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke entiteit die u aangeeft te sturen.

   

  Recht van bezwaar (artikel 21 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): 

  U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie voor u, vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien we kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren.

   

  Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

   

  Over het algemeen doen we er alles aan om binnen 30 dagen aan verzoeken te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

   

  Beperking op de verstrekking van informatie met betrekking tot de rechten van betrokkenen

   

  In bepaalde situaties kunnen we wegens wettelijke voorschriften vereist zijn om geen informatie met betrekking tot uw gegevens te verstrekken. Als we uw verzoek om inlichtingen in een dergelijk geval moeten weigeren, zullen we u tegelijkertijd op de hoogte stellen van de redenen daarvoor. 

   

  Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

   

  MINI neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat we uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten.