CIRCULARITEIT

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

MINI duurzaamheid – circulaire economie

Wij houden ons aan deze circulaire principes om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ook na verloop van tijd hoogwaardige materialen in de materiaalkringloop te houden. Daarom gebruiken we voor nieuwe onderdelen secundaire grondstoffen. Ook verbeteren wij de recyclebaarheid van onderdelen via het designproces en tijdens de productontwikkeling.

De nieuwe MINI Countryman C bestaat voor ongeveer 19% uit secundair materiaal. Deze waarde is berekend vanaf de productiestart in 2023, op basis van specifieke data van toeleveranciers en gemiddelde waarden in de industrie. Daarbij is ook rekening gehouden met restproducten.

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN ZIJN VERWERKT OP VEEL PLEKKEN IN DE MINI COUNTRYMAN:

  • Secundair aluminium in de wielkuipen: ongeveer 70%
  • Kunststoffen in de bekleding van de bagageruimte: ongeveer 90%
  • Kunststoffen in de hoedenplank in de bagageruimte: ongeveer 60%

Afhankelijk van het materiaal kan het gebruik van secundair materiaal een grote impact maken op het verkleinen van de CO2e voetafdruk.

RECYCLEBAARHEID VAN DE MINI COUNTRYMAN.

Met betrekking tot het hele voertuig wordt ten minste 85% van de materialen gerecycled en, met inbegrip van thermisch gebruik, ten minste 95% zoals bepaald in de wettelijke vereisten (Europese richtlijn inzake afgedankte voertuigen ELV 2000/53/EG). En in overeenstemming met de huidige regelgeving nemen we momenteel ook gebruikte voertuigen terug en recyclen we ze bij meer dan 2.800 inwisselpunten in 30 landen.

DE VOETAFDRUK VAN DE MINI COUNTRYMAN.

Ontdek hier meer over de levenscyclusanalyse van jouw MINI Countryman C: