COMING SOON!

author.product-selector.pdhNotAvailable.disclaimerInfo.text This component is currently unavailable. But feel free to look around. And come back soon if you can’t find what you’re looking for this time.
MINI TCO

TOTAL COST OF OWNERSHIP CALCULATIETOOL.

Privé financieren
Zakelijk financieren
Berekenen
Total cost of Ownership
Tijdelijk aanbod

WAT KOST DE MINI ELECTRIC NETTO PER MAAND?

Wanneer je zakelijk een MINI Electric aanschaft met MINI Financial Lease, een zakelijke financiering van MINI Financial Services, dan kan je aanspraak maken op diverse fiscale voordelen indien je de auto op de balans van jouw onderneming zet. En dat tijdelijk tegen slechts 4,99% rente.

VEELGESTELDE VRAGEN.

De Total Cost of Ownership zijn alle kosten die je maakt om een elektrische MINI te bezitten en te gebruiken. Er zijn eenmalige kosten en opbrengsten (waaronder de aanschaf en restwaarde), wederkerende vaste kosten (waaronder de jaarlijkse afschrijving, verzekering, rente en belasting) en variabele kosten (waaronder het onderhoud, reparaties, banden, waardevermindering per kilometer en het energieverbruik). Het exacte bedrag is echter pas vast te stellen als je jouw elektrische MINI niet meer in bezit hebt, alles is afgerekend en de fiscale voordelen in kaart zijn gebracht. Je deelt de totale kosten door het aantal maanden dat je jouw MINI hebt gebruikt. Je ziet dan wat jouw elektrische MINI gemiddeld heeft gekost per maand: de Total Cost of Ownership. Het is dus geen bedrag dat je maandelijks gefactureerd krijgt en betaalt, maar een weergave van de te verwachten maandelijkse autokosten berekend over de totale periode dat je de MINI in jouw bezit hebt.
De TCO calculator is vooral interessant voor de zakelijke gebruiker, aangezien de fiscale voordelen er bij zakelijk gebruik voor zorgen dat de totale kosten aanzienlijk lager uitkomen. Je kunt alle autokosten en de afschrijving van de auto namelijk van de winst aftrekken. Voorwaarde is wel dat jouw elektrische MINI op de balans van de onderneming staat en je moet voldoende winst maken. Een particulier heeft deze voordelen niet.
Wanneer je zakelijk een elektrische MINI aanschaft met MINI Financial Lease, een zakelijke financiering van MINI Financial Services, dan mag je het rentedeel daarvan volledig van de winst aftrekken. Ook alle autokosten die je maakt, zoals elektriciteitverbruik, verzekering, reparaties, onderhoud, etc. mag je volledig van de winst aftrekken. Daarnaast mag een elektrische MINI in vijf jaar afgeschreven worden naar een bepaalde restwaarde, omdat de aanschaf van een auto gezien wordt als een investering. Aangezien elektrische MINI’s in aanmerking komen voor Milieu Investerings Aftrek (MIA) mag er extra worden afgeschreven. Dit levert je een aanzienlijk voordeel op. De afschrijving van jouw MINI komt ook ten laste van de winst. Alle kosten en de afschrijving moet je opnemen in de belastingaangifte. De nettowinst wordt hierdoor lager, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.
De uitkomst van de TCO-berekening geeft een inschatting van de kosten en geeft alle mogelijke fiscale voordelen weer wanneer je een elektrische MINI voor een periode van 60 maanden gebruikt. Het hangt echter sterk af van jouw eigen bedrijfsvoering of je deze voordelen ook daadwerkelijk kunt genieten. Maak je voldoende winst gedurende het gebruik van de auto? Hoeveel heb je al geïnvesteerd en wanneer? Welk belastingtarief is van toepassing? Vraag je op tijd de MIA aan? Wat is het beste moment om de investering te doen? Allemaal vragen die niet te beantwoorden zijn zonder de financiële situatie van jouw onderneming te beoordelen. Neem daarom altijd contact op met jouw financieel adviseur voor verder advies.