AANVULLENDE VERZEKERINGEN.

MINI aanvullende verzkeringen.

OMDAT JE NOOIT TÉ GOED VERZEKERD KAN ZIJN.

Ongevallen inzittenden verzekering.

ONGEVALLEN INZITTENDEN VERZEKERING.

Wil je je echt helemaal nergens meer druk om maken? Breid dan je dekking uit met één of meerdere van onze aanvullende verzekeringen. Je hebt in het verkeer helaas niet alles zelf in de hand. Maar je kan wél zorgen dat mocht er een keer iets gebeuren, je de nasleep zo goed mogelijk geregeld hebt. Met de ongevallen inzittenden verzekering wordt een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd aan de inzittenden als zij door een ongeval invalide raken of aan de nabestaanden bij overlijden. De hoogte van de uitkering is niet gekoppeld aan de werkelijke schade of kosten.

Schade inzittenden verzekering
SCHADE INZITTENDEN VERZEKERING.

Als er onverhoopt iets mis gaat, is het fijn om te weten dat jij en je passagiers niets tekort komen. De schade inzittenden verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade bij overlijden of blijvende invaliditeit van jezelf en je passagiers ten gevolge van een ongeval.

WAT ER WORDT VERGOED.

- Materiële gevolgschade van geestelijk of lichamelijk letsel

- Smartengeld

- Geneeskundige behandeling en derving van levensonderhoud

- Schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen die met de auto vervoerd worden

- Per gebeurtenis wordt een maximum bedrag uitgekeerd van € 1.000.000,-

Rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekering.
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING.

Met de rechtsbijstandsverzekering sta je er nooit alleen voor. Deze verzekering geeft je recht op juridische ondersteuning om bijvoorbeeld schade aan je MINI terug te vorderen op de tegenpartij.

WAT ER WORDT VERGOED.

- Schade aan de auto zelf en een eventueel daaraan gekoppelde caravan of aanhanger

- Waardevermindering van de auto als gevolg van de schade

- Huurkosten voor een vervangende auto

- Schade aan persoonlijke bezittingen inof op de auto